cursus HRM Dingen om te weten voordat u koopt

MASTER OF HRM
Met een juiste lieden op een geschikte plaats wint een moderne bedrijf in onze Hollandse kennis- en diensteneconomie een concurrentieslag. Ook niet enkel een producten en services tellen, doch bovenal dit menselijk kapitaal is essentieel. Dit betekent dat daar een omvangrijke, strategische rol voor HR kan zijn weggelegd.

 

DOELGROEP


U dan ook heeft ons afgeronde bacheloropleiding op het gebied betreffende HRM ofwel in een vergelijkbare richting en summier 5 jaar relevante werkervaring. Binnen uw bedrijf werkt u dan ook op tactisch peil en uw chef stelt u in staat opdrachten op strategisch niveau te verrichten. Een Master HRM is absoluut interessant zodra u HR-manager, senior HR-adviseur ofwel beleidsmedewerker raakt. Tevens wanneer u zit zodra (zelfstandig) consultant kan zijn die HR Master een waardevolle investering.

 

TOELATINGSASSESMENT VOOR DE MASTER HR


Bezit u dan ook niet dit perfecte opleidingsniveau en wilt u toch deelnemen? Vervolgens doet u een toelatingsassessment. Bekijk verdere over het assessment ofwel neem contact op met een opleidingsmanager een persoonlijk en vrijblijvend advies.

 

MANIER VAN WERKEN


Gedurende de Master HRM doet u bekende op, ontvangt u inzicht en ontwikkelt u vaardigheden welke u dan ook indien strategische en ondernemende HR-professional versterken. U dan ook volgt 4 masterclasses waarin u dan ook literatuur bestudeert en praktijkcases uitwerkt. Elke masterclass sluit u af betreffende ons individuele opdracht, gericht op uw eigen bedrijf.

 

BUSINESS PROJECT HR MASTER


Een integrale toets bij iedere masterclass met die HR master is het oplossen met een bestaand vraagstuk. U gaat in groepsverband ons HRM-geval aanpakken bij een bedrijf over een betreffende de mededeelnemers. Tenslotte levert u een toepasbaar plan op, uiteraard een organisatie heeft hier meteen goedkoop van. In de thesisfase betreffende een Master HRM zal u dan ook zo’n business vraagstuk zelfstandig onderzoeken, presenteren en verdedigen. In uw thesis komt de strekking hrm training over de hele master aan bod en dit uitgewerkte idee is daadwerkelijk geïmplementeerd in de organisatie.

 

ERVAREN BEGELEIDING MASTER HRM DEELTIJD


Meemaken docenten uit een praktijk en professoren betreffende ons bewezen staat aangaande dienst begeleiden u gedurende een master human resources. Ze verwezenlijken een juiste vertaalslag aangaande wetenschappelijke ontwikkelingen naar gespecialiseerde en handige vaardigheden en efficiã«nt gedrag. Een literatuur is grotendeels Nederlandstalig, maar ook gedeeltelijk Engelstalig.

 

MASTER OF HRM - AvansPlus - AVA003 HRM Infographic Hyperlink 8.20.18 by PlusCursus on Scribd


**Copyright van AvansPlus**

 

RESULTAAT


Na het afmaken met een Master HRM beschikt u dan ook aan relevante bekende en vaardigheden. U dan ook bezit ons beroepshouding ontwikkeld waarmee u dan ook op managementniveau succesvol werkt. U dan ook beseft de toegevoegde waarde in complexe managementvraagstukken en strategievorming te tonen. Organisatieontwikkeling en organisatieveranderingen kan u dan ook succesvol implementeren. Uw HR-expertise wordt efficiënt ingezet om te komen tot de eerste performance van uw medewerkers. Zo draagt uw strategisch HRM-beleid optimaal voor met een organisatiedoelstellingen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “cursus HRM Dingen om te weten voordat u koopt”

Leave a Reply

Gravatar